User avatar

University Open Qualifiers

:
:
:
University Open Qualifier

- การแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนระดับมหาวิทยาลัย
- เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ - 06 ม.ค. 64
- ประกาศสายการแข่ง วันที่ - 8 ม.ค. 64

ข้อตกลงของระหว่างผู้เข้าแข่งขัน กับ WD BLACK FIFA Online Championship รอบ University Qualifier

1. อายุของผู้เข้าสมัครต้องไม่ต่ำกว่า 17 ปี
2. ค่า Fantasy ของทีมที่ใช้เข้าแข่งขันจะต้องมีไม่เกิน 190 FP
3. กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบต้องถ้วนตามที่กำหนดไว้ หากมีการปลอมแปลงเอกสารของผู้เข้าสมัคร ทางทีมงานจะตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันทันที
4. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านจำเป็นที่จะต้องเข้าร่วม Discord ของทางรายการ เพราะทางทีมงานจะใช้ Discord สำหรับการติดต่อสื่อสาร แจ้งข่าวสาร แจ้งสายประกบการแข่งขัน และ Lobby การแข่งขันจะถูกจัดเตรียมไว้ใน Official Discord ของทางรายการ
5. ทางทีมงานอาจมีการแจ้งเปลี่ยนข้อมูลรูปแบบการแข่งขัน และข้อมูลของรางวัลตามความเหมาะสมโดยที่ไม่แจ้งล่วงหน้า
6. คำตัดสินของทีมงานถือเป็นข้อสิ้นสุดทุกกรณี ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถที่จะโต้แย้งหรือโต้เถียงใดๆได้

ข้อตกลงพิเศษกับรายการแข่งขันรอบ University Qualifier

1. ผู้เข้าสมัครจะต้องเป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และยังไม่สิ้นสภาพการเป็นนิสิต/นักศึกษา
2.ผู้เข้าแข่งขันทุกคนในรอบ University Qualifier จะต้องยืนยันตัวตนกับแอดมินว่าตนเองนั้นเป็นนิสิต/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นๆ โดยการแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาพร้อมกับบัตรประชาชนของตนเองผ่านช่องทางที่แอดมินกำหนดไว้
3. สามารถใช้ผู้เล่นต่างสถาบันได้ (ไม่จำเป็นจะต้องมาจากสถาบันเดียวกัน)

รูปแบบการแข่งขันรอบคัดเลือก (ออนไลน์)

1. รอบการแข่งขันออนไลน์ ผู้เข้าแข่งขันต้องแข่งในรูปแบบ Best of 3 (“BO3”) ประเภท “ไม้ชนไม้” โดยทีมผู้เข้าแข่งขันที่สามารถชนะได้อย่างน้อย 2 เกมก่อนจึงจะถือว่าเป็นผู้ชนะ หากในการแข่งขันใดมีการเสมอกันภายในเวลา 90 นาที ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องทำการต่อเวลา และตัดสินด้วยลูกจุดโทษ ตามลำดับ
2. ก่อนเริ่มการแข่งขัน กัปตันทีมของแต่ละทีมจะต้องแจ้งลำดับการแข่งขันของทีมตนเองก่อนเวลาแข่งขันเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาทีก่อนการแข่งขัน และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงลำดับการแข่งขันดังกล่าวได้
3. การแข่งขันทุกคู่ในรอบคัดเลือก ทีมผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการแข่งขันภายในเวลาที่ทางทีมงานกำหนดไว้เท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเวลา และรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ในแต่ละแมตช์ในทุกกรณี
4. หากมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันคนใดภายในทีมไม่สามารถทำการแข่งขันได้ เกมของผู้เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวจะถูกปรับแพ้ทันที
5. ทางทีมงานจะมีการเตือน และยืนยันลำดับการแข่งขันก่อนอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการแข่งขัน และประกาศคู่การแข่งขันผ่านช่องทางที่ทีมงานกำหนด ในกรณีที่พบชื่อผู้จัดการทีม (ในเกม) และ UID ไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ก่อนเริ่มการแข่งขัน ทีมงานมีสิทธิในการปรับแพ้ให้กับทีมที่ละเมิดกฎกติกาการแข่งขันทันที
6. ระหว่างการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขันของทาง Beyond Godlike รวมถึงข้อกำหนดเงื่อนไขใดๆ ที่ทางทีมงานของ Beyond Godlike ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด หากผู้เข้าแข่งขันรายใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ทางทีมงานผู้ดูแลการแข่งขันสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวออกจากการแข่งขันและปรับให้ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวแพ้ทันที
7. การเลือกฝั่งของผู้เข้าแข่งขันในแต่ละเกม ทีมงานจะเรียงตามลำดับตามเว็บไซต์ https://challonge.com/ โดยจะยึดตามสายการแข่งขันที่กำหนด โดยทีมที่อยู่ด้านบนของสายการแข่งขันจะอยู่ฝั่งซ้าย และทีมที่อยู่ด้านล่างของสายการแข่งขันจะอยู่ฝั่งขวา

รูปแบบการจัดการแข่งขันแบบ Online ของ Fifa Online 4
การหยุดการแข่งขันตามแทคติก (Tactical Pause)

1. ผู้เล่นสามารถขอหยุดการแข่งขันระหว่างเกมได้ 3 ครั้ง โดยมีเจตนาเพื่อปรับเปลี่ยนแทคติกเท่าน้้น
2. การหยุดการแข่งขันตามแทคติกจะใช้เวลาไม่เกิน 30 วินาทีต่อครั้ง
3. ผู้เล่นต้องทำการเปลี่ยนตัวสำรอง, แผนตำแหน่ง หรือ ปรับเปลี่ยนแทคติก ในขณะที่หยุดการแข่งขันตามแทคติก
4. ผู้เล่นสามารถขอหยุดการแข่งขันตามแทคติกในระหว่างที่บอลออกนอกสนาม, สถานการณ์ฟาวล์, การทุ่มบอลข้างสนาม, การเริ่มการแข่งขันใหม่ ณ จุดตั้งต้นกลางสนาม, ลูกตั้งเตะจากเขตประตู เท่านั้น หากฝ่าฝืน ผู้เล่นดังกล่าวจะถูกตักเตือน 1 รอบ

การหยุดการแข่งขันทางเทคนิคในรอบออนไลน์ (Offline Technical Pause)

1. ถ้าพบปัญหาระหว่างการแข่งขัน ผู้เล่นต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบ คณะกรรมการจะพิจารณา และตรวจสอบเรื่องการหยุดการแข่งขัน 2. เพื่อนร่วมทีมของผู้เข้าแข่งขันสามารถชี้แจงให้คณะกรรมการหยุดการแข่งขันในเกมการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ตามรายละเอียด ดังนี้ 2.1 ปัญหาแลค (Game Lag issue) 2.1.1 หากมีผู้เล่นทีมใดทีมหนึ่งประสบปัญหาเกมแลค ผู้เล่นทีมนั้นสามารถร้องขอการเริ่มเกมใหม่ได้ก่อนถึงเวลาที่ 15 นาทีของเกม และผลสกอร์ต้องเป็น 0-0 เท่านั้น 2.1.2 ผู้เล่นทั้งสองคนต้องยินยอมที่จะเริ่มการแข่งขันใหม่ทั้งคู่ ในกรณีที่พบอาการแลค 2.1.3 ถ้าผู้เล่นใดผู้เล่นนึงไม่ยินยอมในการเริ่มการแข่งขันใหม่ เกมจะถูกดำเนินการต่อ ณ เวลาที่หยุดไว้ 2.2 ผู้เข้าแข่งฝ่ายตรงข้ามใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม ♦ ถ้าหากการร้องเรียนใดๆ ถูกตัดสินว่าเป็นเรื่องเท็จ ผู้เล่นนั้นๆจะถูกตักเตือน 1 ครั้ง ถ้ามีประเด็นใดนอกเหนือจากหัวข้อที่กล่าวมา ทางทีมงานขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคำตัดสินในระหว่างหรือหลังจากการแข่งขันเพื่อตรวจสอบว่าได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อทำให้การตัดสินเป็นไปอย่างเป็นธรรมและมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำตัดสินของผู้ตัดสินได้ และทาง Beyond Godlike สิทธิตัดสินชี้ขาดผลการตัดสินทั้งหมด

บทลงโทษ

• ตักเตือน 2 ครั้ง: ปรับแพ้เกมการแข่งขันนั้นๆ
• ตักเตือน 3 ครั้ง: ตัดสิทธิแมตช์การแข่งขันนั้นๆ

prize มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท.

Champion ถ้วยรางวัล เงินรางวัล + ไอเทม มูลค่ารวม 180,000 บาท

1st Runner Up เงินรางวัล + ไอเทม มูลค่ารวม 75,000 บาท

2nd Runner Up เงินรางวัล + ไอเทม มูลค่ารวม 45,000 บาท

ประกาศสายการแข่งขัน

Live Stream